O nas

Biuro rachunkowe AMIDA FHU MAŁGORZATA TYLKOWSKA w Poznaniu oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy działalności gospodarcze jednoosobowe i z pracownikami, spółki cywilne. Polityką firmy jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy Klienta. Przedstawione usługi są skierowane i szczególnie atrakcyjne dla firm (przedsiębiorców), których wewnętrzna polityka preferuje wykorzystanie obsługi księgowej, bądź kadrowo-płacowej przez zewnętrzną firmę pozwalającą w pełni zagwarantować merytoryczny profesjonalizm.

Tym co nas wyróżnia, to wieloletnie doświadczenie, indywidualne podejście do Klienta. W efekcie podjętej z nami współpracy firma zyskuje łatwiejszy dostęp do informacji, merytoryczną wiedzę, stosowne dane finansowo-księgowe, czy kadrowo-płacowe, dedykowane raporty i sprawozdania, a co najważniejsze minimalizację ryzyka na tych płaszczyznach i wymierne korzyści finansowe. Pomagamy w interpretacji i zrozumieniu przepisów. Identyfikujemy się z obsługiwanymi firmami.

Specjalizacja

W naszej działalności skupiliśmy się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne, spółki cywilne. Biuro Rachunkowe AMIDA FHU prowadzi podatkowe książki przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz rozlicza klientów opodatkowanych w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Wykonujemy rozliczenia podatkowe i ZUS, Najczęściej stosowaną formą uproszczonej księgowości jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (zwana też potocznie książką przychodów i rozchodów). Możliwy jest także do zastosowania ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa, ale ze względu na ograniczenia w ich stosowaniu, prosimy o kontakt z nami w celu wyjaśnienia możliwości ewentualnego zastosowania tych form księgowości oraz ich opłacalności w Twoim konkretnym przypadku.

Świadczone przez nas usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów Nr 10937/2005. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jednocześnie stale poszerzamy swoją merytoryczną wiedzę uczestnicząc na bieżąco w organizowanych szkoleniach, chociażby przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Odpowiedzialność Biuro Rachunkowe AMIDA FHU Z Poznania ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi. Posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności biura rachunkowego.

Zapraszam do współpracy,
Małgorzata Tylkowska