Oferta

Specjalizujemy się w Księgowości uproszczonej tj.

 

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Ewidencja ryczałtu,
 • Rozliczenia najmu,
 • Prowadzenie karty podatkowej,
 • Rozliczenia VAT
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Wyjaśnianie i korygowanie zaległości w dokumentacji ZUS
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, inne)
 • Udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych , opracowywanie wniosków kredytowych i biznesplanów
 • Załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejonowym i Urzędzie wyciąganie wszelkich zaległości podatkowych, płacowych, ZUS i innych

 

 

Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest z każdym klientem indywidualnie w zależności od nakładu pracy na obsługę firmy. Na wysokość opłat największy wpływ mają:

 

 • Ilość wspólników,
 • Ilość zatrudnionych pracowników,
 • Ilość dokumentów księgowych,
 • Stopień trudności dokumentów,
 • Forma prawna firmy

 

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów zapewniamy:

 

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w Księdze Przychodów i Rozchodów ( KPIR)/ ewidencji dla potrzeb PPE,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (rejestry zakupów i sprzedaży VAT),
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Sporządzanie i rozliczanie deklaracji miesięcznych lub kwartalnych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K),
 • Prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych tj. CIT-8, PIT-36, PIT- 36L, PIT-28 i innych.

 

W ramach prowadzenia dla Państwa kadr i płac zapewniamy:

 

 • Naliczanie wynagrodzeń, tj. sporządzanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną sporządzanie comiesięcznych składek ZUS oraz deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Zaliczki na podatku dochodowego pracownikow, tj. sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
 • Informacje roczne PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Zgłoszenie/wyrejestrowanie pracownikow z ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie raportów RMUA
 • Współpracujemy ze specjalistami BHP

Oferta specjalna dla nowo powstałych firm:

50% zniżki w pierwszym miesiącu działalności.